Leiderschap

Wij ondersteunen leiders en managers in het ontwikkelen van een nieuw leiderschapsparadigma. Een paradigma gebaseerd op de ambitie om organisaties te veranderen en anderen en zichzelf te inspireren om daarmee een doorlopende groei te stimuleren. Deze leiders zien het belang van hun persoonlijke relevantie, de relevantie van hun organisatie en hun bijdrage aan de maatschappij. Zij behandelen dilemma’s in plaats van vragen te beantwoorden, met als belangrijkste doel het behalen van succesvolle en duurzame resultaten.

Encouraging great people to become even better

Verandering

Aan verandering ligt een menselijk proces ten grondslag. Om transformatieve verandering te bereiken en te behouden moeten organisaties op verschillende niveaus de verandering doorvoeren. Dekker & Van Velzen stimuleert leiders om momentum te creëren door enerzijds de rationale van de business case te onderbouwen en tegelijkertijd aandacht te besteden aan de emotionele aspecten van de verandering. Transformatie begint wanneer werknemers change agents worden, die anderen motiveren om zich aan te sluiten bij de beweging en verantwoordelijkheid te nemen voor hun doelen, hun projecten en de organisatie.

The best way to predict the future is to create it

Executive coaching

Coaching gaat vaak over fundamentele vragen: Wie ben ik? Wat zijn mijn overtuigingen? Wat zijn mijn ambities? In een vertrouwde en veilige omgeving focussen wij op het verleden, het heden en de toekomst om inzichten te krijgen en stappen te zetten in persoonlijke ontwikkeling in een zakelijke en/of een privé context. Vanuit de uniciteit van ieder vraagstuk, kiezen we gezamenlijk een focusgebied: transformatieve coaching, zakelijke coaching of talentontwikkeling. 

When you reach the top, climb further