Onze overtuigingen

 

We leven niet in een tijdperk van verandering; we leven in een verandering van tijdperk.


Meer dan ooit richten vraagstukken over leiderschap zich op het verband tussen toekomstige relevantie, organisationele relevantie en persoonlijke relevantie en de impact daarvan op het dagelijks handelen.

 

 

Echte persoonlijke groei vraagt om motivatie, toewijding en het lef om kwetsbaar te zijn.


Begin met de Why om de How en de What te definiëren.


“Om te komen waar je naar toe wilt, helpt het om te weten waar je vandaan komt.” Tegelijkertijd focussen op het verleden, heden en de toekomst als baken voor groei en ontwikkeling


Van binnen naar buiten: Wij geloven dat groei altijd begint bij het individu. Ondersteuning van het leiderschap van anderen door continu te werken aan eigen bewustzijn, (zelf)kennis en ervaring. “Leid jezelf om anderen te leiden.”


Van buiten naar binnen: In het krachtenveld van klanten, concurrenten, aandeelhouders, overheid en maatschappij ontstaan kansen voor individuen en organisaties. Vanuit een sterke eigen identiteit worden keuzes gemaakt en kansen opgepakt en worden deze omgezet in materiële en immateriële resultaten.

The power of And: Wij bieden een holistische benadering waarin vraagstukken en uitdagingen niet afzonderlijk geanalyseerd en beantwoord worden. Wij geloven in samenhang; binnen een organisatie is alles met elkaar verbonden.


Organisaties veranderen niet, hun mensen veranderen.


Verandering is niet het einddoel
; het moet worden omgezet in gewenst gedrag en duurzame resultaten.


Mensen die vanuit hun kracht werken zijn gelukkiger
en bereiken meer. Wanneer zij hun onaangesproken potentieel leren gebruiken, zijn ze van meerwaarde voor hun organisatie..


Gras groeit niet sneller wanneer je eraan trekt. Wij beseffen dat persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatie ontwikkeling tijd en energie kosten.